Yaygınlaştırma ve Değer Arttırımı

Bu projenin yaygınlaştırma ve kullanım planı, tamamen bütün ortakları kapsayacak ve projenin hedef grup ve sektörlerinden girdi içerecektir. Yaygınlaştırma iş paketi, Lette liderliğinde yürütülecektir. Ortaklar, proje çıktılarının ulusal ve Avrupa seviyesinde en geniş biçimde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Yaygınlaştırma, proje süresince devam edecek bir faaliyet olacak ve Yaygınlaştırma, Kullanım ve Sürdürülebilirliği desteklemeye yardımcı olacaktır.

Paydaşların ana hedef grupları şu şekildedir;

Ortakları ulusal ve Avrupa kullanım stratejisinde desteklemek amacıyla, aşağıda belirtilen yaygınlaştırma araçları ve aktiviteler oluşturulacak ve proje süresince kullanılacaktır;

Hedeflenen gruplara şu şekilde ulaşılacaktır;

1. Sanal faaliyetler
2. Yüz yüze görüşmeler
3. Medya yayınları

1. Sanal faaliyetler

2. Yüz yüze görüşmeler

3. Medya yayınları

Roc Yurt dışında açık kaynak ve Bağlantılı sosyal medya olarak Facebook, Twitter ile tabii özel kapalı web tabanlı parçaları: Katılımcıların serbest karar yayımlamak sonuçları ( öğrencilere göstermek ve üniversite portföy) açık ya da kapalı bir parçası olarak web tabanlı ortam. Dağıtımı için tüm proje sonuçları web Roc tabanlı açık kaynak Bölümü araç Yurt dışında yayınlanacak.

Proje sonrasında yayımlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri için küçük bütçeler mutlaka oluşturulur.

Tüm sonuçları web tabanlı bir araç, sosyal Medya platformları üzerinden satışa sunulacak. Proje ortakları AB Leonardo da Vinci ürün web sitesi ADEM ve Erasmus ürün web sitesi ARİFESİNDE proje ürünleri/ tüm sonuçları yayınlamayı kabul.

Proje ortakları olan Çalışma Grupları planları ve faaliyetleri için açık biçimleri 1 4 çok Taraflı Projeler için AB Hayatta kalma Kiti kullanın. Her ortak StinFash projede yer alan proje boyunca Proje Koordinatörü ROCWB için iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri, onların raporlama sorumlu olacak.