Toplantılar

Proje süresince 3 toplantı (M1, 2, 3) gerçekleştirilecek olup, sonuçta 2017’de Xarxafp Yıllık Toplantısı’nda bir final konferansı (E1) düzenlenecektir. Bu esnada, proje takımı mesleki eğitim sağlayıcıları davet ederek yeni geliştirilen öğrenme çıktıları birimi hakkında geri bildirim alacak ve tartışılacaktır. Mesleki eğitimi geliştirmek ve mesleki eğitimde uluslarası işbirliği sağlamak amacıyla ECVET ile temas kurulması düşünülmektedir. Mesleki eğitimdeki ve ECVET’deki diğer paydaşlarda bu toplantıya çağrılacaktır.