Sonuçlar

Stinfash öğrenme, öğretme ve eğitim hareketliliği

StinFash projesi, Moda Tasarımında benzersiz bir mesleki eğitim konsepti yaratmayı amaçlamaktadır. Bu sayede öğrencilere, hem Avrupa endüstrisi hem de ulusal müfredatlar tarafından tanınan uluslararası bilgi, beceri ve yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Projede aşağıda belirtilen temel sorunlar ele alınacaktır:

İlgi azlığı- Avrupa’da çok az genç mesleki eğitim ile ilgilenmektedir. Özellikle Moda Endüstrisini düşük kaliteli seçenek olarak görmektedirler. Uluslarası çevrede çalışmak için fırsatlar, mevcut mesleki eğitim yollarını daha çekici hale getirmekle kalmamakta, ulusal ve Avrupa seviyesinde öğrencilerinin istihdamında artışa neden olmaktadır.

Bilgi azlığı- Moda endüstrisindeki hızlı teknoloji gelişmesine bağlı olarak, modada tasarım, geliştirme ve üretimde çoklu becerilere gereksinim duyulmakta, mesleki eğitim sağlayıcıları ve Moda sektörü arasındaki iletişim ve işbirliği azlığı, mesleki eğitimdeki öğrencilerin öğrenme çıktılarının artmasına neden olmaktadır. Moda sektörü, öğrencilerin kötü eğitildiğini bu nedenle bir işte çalıştırılamayacaklarını iddia etmektedir.

StinFash projesi kapsamında oluşturulan öğrenme çıktılarının ve anlaşmaların yeni birimlerini doğrulamak ve daha önce Avrupa Birliği projelerinde yer almayan, mesleki eğitim öğretmenleri ile mesleki eğitim sağlayıcıları için bir fırsat sağlamak amacıyla, mesleki eğitim öğretmenlerinin ve öğrencilerin hareketliliğinin sağlanması oldukça büyük önem arz etmektedir.

Her bir mesleki eğitim okulundan katılan öğrenciler ve sektör, StinFash projesi kapsamında geliştirilen öğrenme çıktılarının birimi esas alınarak 2 hafta süresince hareketliliği sağlanacaktır.