Ortaklar

Hollanda

ROC West-Brabant (ROCWB), Hollanda’nın güneyindeki meslek öncesi 10 eğitim okulunun ve mesleki eğitim ve öğretimin 8 kollejinin bölgesel merkezidir. ROCWB, yaşlarına, geçmişlerine ve sosyal konumlarına bakmaksızın tüm insanlar için yüksek kaliteli eğitim veren bir VET merkezi olmayı hedeflemektedir. Eğitim ve sunulan öğretim, ulusal ve uluslarası işgücü piyasasının beklentilerini karşılayacak insanları hedef almaktadır. Böylece kişilerin toplumdaki pozisyonları daha iyi noktaya getirilebilmekte, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmekte, çok kültürlü-karmaşık bir toplumda çalışabilmeleri için insanlar hazır hale getirilebilmektedir.

Vitalis College, Moda Bölümü, StinFash ortaklığında proje lideridir.


Almanya

Lette-Verein, Moda Tasarımında üç yıllık bir eğitim sunmaktadır. Moda Tasarımının, Moda Çizminin ve Desen Yapımının/Konfeksiyon İmalatının pratik konuları, içerik olarak birbirleriyle çok yakından bağlantılı olan temel eğitim alanlarını oluşturmaktadır. Bu moda projesinin beklenen çıktısı, her yarıyıl sonunda bir sınav kuruluna sunulabilecek bir moda koleksiyonu yaratmaktır. Moda tasarım süreci taklit edilerek, kursiyerlerin moda trendlerinin korelasyonun, hedef gruplarının ihtiyaçlarının, pazar gerçeklerinin önemini kavraması sağlanacaktır. Pratik alanda, kursiyerler moda çizimi, desen yapımı, dikiş ve prototip uygulamalarla, tasarım-uygulama ve üretimde önemli değişiklikler yaparak kendi stillerini orijinal kumaşlara aktararak, kendi yaratıcı fikirlerini ifade ederek, eğilim analizinde yetkinlik ve beceri kazanacak ve moda dünyasında moda tasarımcısı olarak gelecekte kendi olası pozisyonu hakkında tahminlemede bulunabilecektir.

Bu uzun vadeli projede Lette-Verein’in Moda Tasarım bölümü, konuk stajyerler için bir takım koleksiyonundaki bir kıyafetin tasarlanma süreci ile ilgili bir kurs düzenleyecektir. Kurs, kumaşların seçimini, son moda trendlerinin analizini, fikir taslaklarını ve özellikle prototipin geliştirilmesiyle ilgili pratik uygulamaları içerecektir.


Türkiye

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, bir devlet okulu olup 1988’de tekstil teknikerleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim süreci 2 yıl olup, yaz döneminde sanayi uygulaması gerçekleştirilmektedir. 2009-2010 akademik yılından bu yana eğitime, “Hazır Giyim Üretim Teknolojisi”, “Moda Tasarımı” ve “Tekstil Teknolojisi” programları kapsamında devam edilmektedir. Meslek yüksek okulunun akademik kadrosunda 1 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2013 yılı kayıtlarına göre, meslek yüksek okulunda toplamda 650 öğrenci bulunmaktadır. Meslek yüksek okulu, pratik uygulamalar ve bazı dersler için Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün uygulama işletme alanını kullanmaktadır. Uygulama işletme alanı, iplikten kumaşa kadar bütün tekstil üretim ve test aşamalarını içermektedir. Meslek yüksek okulu aynı zamanda CAD/CAM laboratuar sınıfına da sahiptir. Bu sınıfta, desen tasarımı için Gerber, Assyst ve Polypattern kumaş tasarım araçları derslerde kullanılmaktadır. Bu projede, meslek yüksek okulu moda tasarım öğrencileri için iplikten kumaşa kadar bütün tekstil üretim adımlarını kapsayan bir kurs düzenleyecektir. Bu kurslar aynı zamanda İzmir’deki çeşitli tekstil fabrikalarına ve hazır giyim firmalarına kısa ziyaretleri de içerecektir. Bu sayede öğrenciler, yeni eğilimleri ve tekstil üretim yöntemlerini görecektir. Bütün bu faaliyetler sayesinde projedeki konuk öğrenciler, tekstil üretim adımları hakkında pratik bilgiye sahip olacak, iplik ve kumaş üretim makinelerinin temel prensipleri hakkında fikir sahibi olacak, ön terbiye, boya, baskı ve bitim işlemlerinin çeşitlerini ve yöntemlerini hatırlayabilecek, küçük bir kumaş numunesinin üretim yöntemini ayırt edebilecek, sanayide kullanılan en önemli iplik ve kumaş kalite değişkenlerini ve test yöntemlerini öğrenecektir.

Ekoten Tekstil A.Ş. Türkiye ve Avrupa’daki en büyük örgü kumaş üreticilerinden bir tanesi olup, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yuvarlak örgü kumaş ihracatçısıdır.

105 modern örgü kumaş makinesi ve 20 ton/gün kapasitesi ile Ekoten Tekstil A.Ş. önemli bir üretim altyapısına sahiptir. Firma, moda giyimi, spor giyim ve teknik tekstil endüstrisi için viskon, pamuk, polyamid, polyester, akrilik ve yün iplik ve karışımlarına dayanan kumaşları geliştirmekte ve satmaktadır.

Önemli bir yerel tekstil firması olarak, Ekoten Tekstil şirketi, ortak olarak bu projede yer alacaktır. Firma proje materyallerini temin edecek ve Lette-Verein ve Vitalis College kursiyerleri firmanın laboratuarlarını ve üretim alanlarını kullanabilecektir.