Değer Kazandırma

StinFash’ın Etkisi

Uluslararası ortakların işbirliğindeki bu tamamlayıcı yönleri, katılımcı kuruluşlar ve katılımcılar için oldukça büyük öneme sahiptir. Uluslararası öğrenme hareketliliği uygulanarak, derslerin sadece kalitesi ve çekiciliği arttırılmamakta, aynı zamanda istihdam ve daha fazla çalışma için daha iyi seçenekler sunulmaktadır. “Moda ve Tekstil’deki Avrupa Sınıfı’nın” sonuçlarının Ekoten liderliğindeki valorizasyonu, mesleki eğitim kurumlarında ve iş dünyasında bu geçişle katalize edilecektir.

Uluslar arası ortakların yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirliği, Mesleki Eğitimin AYÇ yeterlilik düzeyleri 3, 4 ve 5’de şeffaflık yaratacaktır. Tamamlayıcılık, belirli becerilere gereksinim duyan kurslarda sürekli eğitimin olanaklarını geliştirecektir. Müfredatın uluslararasılaşması, daha geniş bir provizyon imkanı sağlayacak ve öğrencilerin daha yüksek bir düzeyde öğrenimlerini devam ettirmeleri sağlanacak ve sonuç olarak mesleki eğitimde okulu erken terk durumları azalacaktır.


Stinfash’in Sürdürülebilirliği

Bu ortaklık işbirliğinde, her bir ortağın eğitim programlarının tamamlayıcılığı, birlikte çalışma nedenini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nde üç bölgedeki her bir mesleki merkezin Moda ve Tekstil’deki özel uzmanlığı ve bilgisi, birbirlerinin eğitim programlarına transfer imkanı yaratmış ve belirli amaçlar için ortak dil kullanılarak esnek öğrenme yollarının geliştirilmesi gerektiği konusunda bilinçlendirmiştir. Modern teknolojiler ve bu projenin nihai ürünleri ile, kolejler, kendi derslerinde uluslarası içeriği uygulayarak devam edebilecektir. Her bir bölgedeki Moda geliştirmesi, tasarımı ve üretiminde yeralan firmaların ilişkisi, devam edecek ve uzun vadede Moda’daki bütün öğrenciler için daha fazla seçenek sunacaktır.