Özet

Moda Mesleki Eğitim Bilgisinde Sürdürülebilir Transfer


Giysi temel bir ihtiyaç olup, dünyadaki bütün insanlar her gün giysilerle uğraşmakta ve bu küresel endüstrinin birçok ülkenin ekonomisi, çevre ve gündelik yaşamı üzerine oldukça önemli etkisi bulunmaktadır.

Bu nedenle, modayı bir iş olarak öğrenen genç insanlara ve endüstrideki yeniliklere yatırım yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu işin negatif yönleri, pozitife dönecektir (Blue is the New Black, M. Hoitink 2012).

Bütün moda firmalarının kalbi, tasarım, geliştirme ve üretimdir. Bunlar, birçok durumda diğer bölümlerle (tasarımdan satış ve pazarlamaya kadar) birlikte yoğun bir şekilde çalışan takımlardır. Almanya’daki LetteVerein tasarım, Hollanda’daki Vitalis College geliştirme konusunda uzman iken Türkiye’deki Ege Üniversitesi üretim konusunda uzman olup, bu üç kurum yeni bir öğrenme modülü yaratmak amacıyla işbirliği yapma, bilgi, beceri ve yeterlilikleri paylaşma konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bir koleksiyonun tasarım, geliştirme ve üretim işlemi, oldukça fazla bir bilginin oluşumunu, paylaşımını ve dağıtımını içermektedir. Herbiri alanında uzman olan modadaki ortaklarımız, geliştirme işleminin başından üretim işleminin sonuna kadar bu bilgi akışıyla ilgili özel bilgi, beceri ve yeterlilikleri aralarında değişecekler ve Türkiye ve Avrupa’daki en büyük örme kumaş üreticilerinden biri olan Ekoten Tekstil A.Ş. ile paylaşacaklardır.

Ekoten Tekstil A.Ş., 3700’den fazla kumaş girişini ve aynı zamanda özelliklerini ve performans geçmişlerini de içeren mükemmel ve benzersiz bir kumaş kütüphanesine sahiptir.

Uluslararası ortakların işbirliğindeki bu tamamlayıcı yönleri, katılımcı kuruluşlar ve katılımcılar için oldukça büyük öneme sahiptir. Uluslar arası öğrenme hareketliliği uygulanarak, derslerin sadece kalitesi ve çekiciliği arttırılmamakta, aynı zamanda istihdam ve daha fazla çalışma için daha iyi seçenekler sunulmaktadır.

Uluslararası ortakların yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirliği, Mesleki Eğitimin AYÇ yeterlilik düzeyleri 3, 4 ve 5’de şeffaflık yaratacaktır. Tamamlayıcılık, belirli becerilere gereksinim duyan kurslarda sürekli eğitimin olanaklarını geliştirecektir. Müfredatın uluslararasılaşması, daha geniş bir provizyon imkanı sağlayacak ve öğrencilerin daha yüksek bir düzeyde öğrenimlerini devam ettirmeleri sağlanacak ve sonuç olarak mesleki eğitimde okulu erken terk durumları azalacaktır.